DÜŞÜNCE geçmişi bile değiştirir. Peki, NASIL?

Şu anda yasadığınız hayatın sahip olduğunuz olumlu ya da olumsuz inanç ve duyguların ürünü olduğunu biliyor musunuz? Yaşamınızda farkında olarak kuvvetlendirdiğiniz, en çok yöneldiğiniz olaylar ve deneyimler hayatınızı şekillendirmekte, kısıtladıklarınız ise yaşamınızda engel ve blokajlar olarak kendini göstermektedir. Bunun sebebi, bizi biz yapan inanç ve duygularımızın %88′inin bilinçaltında depolanıyor olması; sadece ve sadece %12′inin bilincimiz dâhilinde olmasıdır. Yaşamınızda engel ve blokajlara sebep olan duygu ve inançlarınızı kısıtladığınızda, yaşamınızın her yanında bolluk enerjisini deneyimlersiniz. Theta Şifa Tekniği ile farkında olmadığınız, sizi sınırlayan inanç ve duyguları fark edebilir ve yaşamınızda bilinçli olarak bolluğu yaratabilirsiniz.

 

Theta, derin ve güçlü meditasyon ve dualarla evrendeki yaşam enerjisini kullanarak; bilinçaltı ve bilincinizdeki kısıtlanmış inançları değiştirebileceğiniz, vücudunuz içinde neler olduğunu görebileceğiniz, fiziksel ve duygusal duygular nasıl performe ettiğini izleyebileceğiniz, her türlü öğretileri yükleyebileceğiniz, hayatınızda arzuladığınız her ne var ise yaratabileceğiniz bir yöntemdir. İnanılmaz derece güçlü, öğrenmesi kolay, çok yönlü bir tekniktir. Theta ismini theta beyin dalgalarından alır. Theta dalga boyu saniyede 4-7 Hz.dir. Genelde gece uyurken beyindeki dalga boyu theta dalga boyundadır. Ayrıca derin hipnoz durumu ile evrende birliğinin tecrübelendiği durum da theta dalga boyudur. Bu dalga boyunda iken kolayca bilinçaltı ile bağlantıya geçebilir. Aynı zamanda evrendeki temel yaşam enerjisi ile bağlantıda olursunuz.

 

Theta Şifası ile inanç, duygu, düşünce ve hayatımıza aldığımız deneyimlerde ani değişiklikler yapabiliriz. Aynı zamanda yaratıcı, Allah, evren, güç (her ne şekilde adlandırıyorsanız) aracılığıyla evrende var olan herhangi bir bilgi, öngörü ve yaratıcılığı kendinize yükleyebilir, fiziksel, duygusal ve ruhsal anlamda kendimizi iyileştirebiliriz. Yüklediğimiz yeni öğretiler ile geri dönülmeyecek şekilde inançlarımızı dönüştürmek mümkündür.

 

 Theta Hali Nedir?

 

Beyin dalgalarının beş ayrı frekans dalgası vardır. Beta, alfa, Theta, Delta ve Gamma. Bu beyin dalgaları devamlı hareket halindedirler; beyin tüm frekanslarda devamlı olarak dalga üretmektedir. Yaptığınız ve söylediğiniz her şey beyin dalgaları ile düzenlenmektedir. Bilim adamları özelikle Alfa ve Theta aralığındaki bazı beyin frekanslarının şu özelliklerini keşfetmişlerdir :

 

 1-      Kaygı deneyimleyen bireylerde stresi uzun süreli ve önemli derecede azaltarak yatıştırır.

 2-      Derin fiziksel rahatlamaya ve zihin berraklığına yardım eder.

 3-      Sözel beceriyi ve sözel performans IQ’sunu arttırır.

 4-      Beynin iki yarım küresini dengeler

 5-      Canlı ve kendiliğinden gelen zihinsel söz sanatları hafızası ve yaratıcı imgeleme gücüne dayalı düşünmeyi harekete geçirir,  ağrıyı azaltır, coşku yaratır ve endorfin salgılanmasını harekete geçirir.

 

 

Theta zihin hali, farkındalığınızı tepe çakranız vasıtasıyla yukarıya gönderip onu yaratan ile bağlantı haline geçirdiğiniz, bilinçaltınıza ve “Kaynak” a okuma yapma ve şifa çalışmaları gibi özel amaçlarla emir (komut, bildirge) verdiğinizde oluşan zihin halidir.

Okumalarda tüm çakralar ve enerji merkezleri kullanılmasına rağmen, tepe çakra Theta Şifası’nda en önemli olanıdır. Çünkü Theta Şifası, Yaratan’ın gerçeğine geçiş kapısıdır.

 

Theta Şifası sırasında kişinin inanç sistemi 4 seviyede yeniden düzenlenir ve düzenlemeye ilişkin doğrulama kişinin bedeninden kinesioloji tekniği ile gerçekleştirilir. İnançların 4 seviyesi şöyledir;

Çekirdek Seviye: Bunlar hayatta bize çocuktan itibaren öğretilenler ve bizim kabul ettiklerimizdir. Bu programlar kabul ettiklerimiz ve bizim bir parçamız olanlardır. Bu“ inançlar” beynin ön lobunda enerji olarak tutulurlar

Genetik Seviye: Programlar atalarımızdan beri taşınırlar veya bu hayatımızda genlerimize eklenirler. Bu inançlar morfojenetik alanda veya bir kişinin DNA’sı etrafında saklanırlar. Bu “alan” DNA’nın ne yapılması gerektiğini söyler.

Geçmiş Seviyesi: Bu seviye geçmiş hayatlardan gelen hatıralar veya derin genetik hafıza ile veya bugüne getirdiğimiz toplumsal bellek tecrübeleri ile ilgilidir. Bu hatıralar bir insanın aura alanında tutulurlar.

Ruh Seviyesi: Bu bir insanın “olduğu” tüm varlıktır. Bu programlar kişinin bütünlüğünün kalp çakra seviyesinden başlayarak dışarı doğru çekilip çıkarılır.

 

Theta ve Kuantum : 

Albert Einstein, Niels gibi bilim adamlarının bir mesai arkadaşı olan John Wheeler, Yaradılışın nasıl olacağını sorgulamıştır.

Jonh Wheelerin’in teorisini test etmek için bilim adamları bir deney gerçekleştirirler. Işık iki paralel yarık arasından parlatıldı ve bir fotoğraf kâğıdının şeridine çarptırıldı. Deney iki ayrı yoldan iki farklı sonuca ulaşarak yapıldı. İlk olarak, fizikçiler fotonu her yarıktan gererken tam yanında yer alan foton detektörleri ile gözlemleyebiliyorlardı. Her foton bir ya da diğer yarıktan geçerken gözlemlendi. Fotonlar, diğer bir deyişle parçacıklar olarak hareket ediyorlardı, fakat ikinci deneyde enteresan bir sonuç alındı. Bu sefer foton detektörleri kaldırılarak deney tamamen aynı tarzda yapıldı. Fotoğrafa duyarlı bir kâğıt şöyle bir sonuç gösterdi, ışık bir parçacık gibi davranmak yerine, bir dalga gibi hareket ediyordu. Şimdi ışığın hem parçacıklı hem de dalgalı ikili bir doğası olduğu anlaşıldı. Fakat görünürdeki şu ki sadece gözlemleme şekli onun nasıl bir davranış çizeceğini etkiliyordu. “Gözleme tepki verme” durumu evrensel boyutta da çalışılıyordu. Bu deney dünyadan galaksi boyunca fırlatılan bir ışık kullanılarak yürütüldü. Sonuçlar aynıydı. Işık gözlemlenip gözlenmediğine bağlı olarak farklı şekilde tepki verdi. Bu gözlemlerimizin bizler doğmadan milyon veya milyarlarca yıl önce yaratılmış ışık parçacıklarını/dalgalarını etkilediği anlamına geliyordu.

John Wheeler’in da demiş olduğu gibi ; “Düşünce geçmişi bile değiştiriyor“. Bilgi sadece bu dünyada öğrendiğimiz değil aynı zamanda da dünyayı yapan şeydir“

İşte Theta Şifa tekniğinde şifacı ile danışan ve de Yaratıcı güç arasındaki eterik patikanın kısa bir solucan deliği olduğu düşünülmektedir. Şifa yaratmak ve okuma yapmak için zaman ve diğer faktörlerin kısıtlaması olmadan boyutların üzerinden geçilebilmektedir. Ayrıca Yaratıcı Güce açık kalarak bu enerjinin bizler tarafından da kullanabileceğine inanılmaktadır. Kuantum mekaniğine göre, gözlemleme eyleminin sonuçlarını değiştirmektedir.

Theta Şifası gözlemleme eylemidir. Theta tekniği de kuantum mekaniğidir ve imgeleme sanatı birlikte yaratmayı mümkün kılmaktadır. Bu yüzden Theta Şifası’nın “şahit olma” işlemi çok önemlidir. Şifacı iyileştirmenin olduğuna şahit olduğunda, bu gerçekliğe de taşınır.

Theta Şifa Tekniği  ile artık size hizmet vermeyen inançlarınızı iptal imkânınız vardır. Önemli olan arzu isteklerinize ulaşmanızı engelleyen inançlarınızı tespit ediyor olmanızdır. Çoğu insanda olabileceği düşünülen temel inanç listesi vardır. Seans sırasında önce bu inançların sizdeki varlığının kinesiyoloji ile tespit edilmekte, sonrasında ise Theta Şifası ile inançların 4 inanç seviyesinden iptali ve/veya çözülmesine çalışılmaktadır.  Bundan sonra sizin sorumluluğunuz, yeni inançların hayatınızdaki açılımını fark etmeye odaklanmak oluyor. 

 

 Kaynak: Vianna Stibal- Theta Healing

 

Paylaş