ŞU AN hangi KAYNAKTASIN?

 İnsanın var olmasındaki asıl amaç, Kendini Gerçekleştirmektir. Kur’an-ı Kerim’in diliyle baktığımızda Fatiha Suresi insanın varoluşunun sebebini çok güzel açıklar. İnsanın tekâmül sürecini anlatan en güzel suredir. Hepimiz ruhsal olarak tekâmül etmek, büyümek, olgunlaşmak için geldik dünyaya. İlahi yaratıcının, Allah’ın özünden yaratıldığımıza göre kendi gerçekliliğimizi yaşamak için bizden istenen en temel eylemi yapmamız gerekir.

      Yaratana kulluk etmek insandaki var olan potansiyelin ortaya çıkarılmasıyla olur.  O halde kişi sevgi, merhamet, anlayış, şefkat, akıl, bilgi, güç, yaratıcılık gibi olguları ortaya çıkarmalıdır. Yaratılış gereği aslımızda var olan bu olguları ortaya çıkarırsak mutluluğa ulaşırız. Yapmazsak kendimiz olmaya direnmiş oluruz. Bu durumda da acılar, sıkıntılar, sorunlar ve tabiî ki hastalıklar gelip bizi bulmaya devam eder.

        İnsan asıl kendi gibi olmaya karar verip yaratılış anındaki verdiği sözü hatırlar ve özüne içsel yolculukla kavuşursa, mutluluğu tam anlamıyla tatmış olur. Mutluluğu hep dışarıda arar insanlar. Bilinmelidir ki, asıl mutluluk insanın özünde saklıdır. Elbette mutlu olmak herkesin istediği bir şeydir. Lakin sorunlar, hastalıklar, üzüntüler yaşayarak, mutluluğumuzun önünde bazı engeller oluştururuz. Oluştururuz diyorum çünkü bunların seçimi bize ait. Bunların oluşmasının sebebi, Yaratanın bize verdiği mutlu olma kaynaklarını yani araçları AMAÇ haline dönüştürmemizdir. Seçimlerimizi bize bahşedilen cüz-i irade ile yapıyoruz. Bizim için iyi olanı da kötü olanı da tercih etmek akılla yapılan bir şey. Neyi seçiyorsak da onun sonuçlarını yaşıyoruz.

    

       Sana Ruh’tan sorarlar; De ki: ''Ruh, Rabbimin emrindendir.’’

Kaynak bilgisi, evrenin en büyük ve en gizemli sırrıdır. İyi bir ilişki istersiniz sevmek ve sevilmek için; iyi bir mevki istersiniz güç elde etmek için; sonuç olarak kaynak bilgisi, “şey”leri elde etmek için hangi kaynakları harekete geçirmemiz gerektiğini gösterir. Mucizenin kendisi olmak; yalnız, çaresiz, güçsüz olmadığımızı hatırlatmak için  6 Tekâmül Kaynağı (Bilgi - Sevgi - Güç - Yaratıcılık - Zenginlik - Güzellik) bize yol gösterir. 

     Her kişi kendi tekâmül yoluna uygun yaşamını oluşturduğunda, deneyimlediği kaynağıyla bağlantıya geçip işbirliği yaptığında ruhsal büyüme yolunda büyük bir adım atmış olur. Ne için yaratıldığını, asıl amacını bulur. Yeteneklerini keşfeder. Hayallerini gerçekleştirmek için önündeki engelleri fark ederek çözüm yolunu kolaylıkla bulur. Tekrar tekrar yaşadığı sorunları, kısır döngüleri ortadan kaldırır.

 

     Yaşamında yepyeni, aydınlık sayfalar açmak isteyenler artık bir dönüm noktasına gelmişlerdir. Başka bir gözle kalplerine bakmayı öğrenmek, kalplerde olanı görmek isterler. O kişilerin bundan sonra yapacakları şey,  içe dönmeyi nasıl yapacaklarını sormak, araştırmak ve uygulayarak mutluluk kapılarını aralamak olacak.

    

     İnançlarınız ve inançların açılımı olan deneyimleriniz hangi kaynağa işaret ediyor? 

      Siz şu anda hayatınızda hangi kaynağı keşfetmeye çalışıyorsunuz?

      Nelerin eksikliğini çekiyor, hangi konuda zorluklar yaşıyorsunuz?  

      Bu kaynağın keşfiyle hayatınızda neler değişecek?

      Öz'ünüze doğru yolculukta size hangi kaynak eşlik edecek?

   Siz deneyimlerinizden öğrendikçe hayatınızı nasıl daha kolay ve keyifle yaşanılır hale getirebileceksiniz?

 

 

Hayatınızı kolaylaştıracak yeni bir sürece başlamak için şu an hangi tekamül kaynağını deneyimliyorsunuz öğrenebilirsiniz. 

 

 

SEVGİyle...

AZİZE Yasemin Paşalıgil

Danışman - Eğitmen

 

azize@aypdanismanlik.com

Paylaş