Öğrenci Koçluğu


    Öğrenci koçluğu çalışması Danışman ile öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı birgüç birliğidir. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir. Bu çalışma öğrencinin; kendini tanımasına,kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına,organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak,yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

  Öğrenciler, farkındalıklarını artırarak yetenekli olduğu alanları saptamak ve uygun mesleği seçebilmek; hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik eyleme geçebilmek; öğrenmenin kendilerine uygun yöntemini bularak okul başarısını artırmak; öğrendiği teknikleri uygulayarak sınav başarısını artırmak; odaklanma ve konsantrasyon düzeyini artırmak için koçluğa ihtiyaç duyarlar.

 

Öğrenci Koçluğu uygulamaları ile neler elde edilir?

*Öğrencilerin kendilerine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesi ve içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır,kısavade de uygulanır hale getirir.

*Öğrencilerin kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenirler.

*Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.

*Yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve güçlü yönlerini öne çıkarmayı ve doğru kullanmayı öğrenirler.

*Okulunda akademik ve sosyal başarısı yükselir.

*Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü gelişimleri desteklenir.

*Doğru iletişim, kendini ifade etme beerisi kazanırlar.

*Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.

*Motivasyonları artar.

*Etkin çalışmayı, zamanı değerlendirmeyi öğrenir.

*Öğrenme kolaylaşır, öğrenciler öğrenmeyi severler.

*Amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.

*Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir.

*Zorluklar karşısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar.

 

     Bu uygulamanın aileler yönünden de önemi büyüktür. Bütüncül öğrenme metoduyla hem öğrenci hem anne- baba bu sürece dahil edilerek çocuğun geleceğini planlamada destek olmak başarıyı getirmektedir. Zira bilinmektedir ki ebeveynin davranış ve yaklaşımı, çocuğun başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü başarı sadece öğrencinin değil, ailenin de içinde olduğu bir takım oyunudur. 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMINDAN FAYDALANMAK İSTİYORSANIZ;

ücretsiz ÖN GÖRÜŞME  için

0 553 438 8828 nolu hattımızdan

ya da

azize@aypdanismanlik.com adresimize mail yoluyla başvurabilirsiniz...